International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)

In 1994 heeft de VN Veiligheidsraad het ICTR opgericht. Dit tribunaal berecht de verantwoordelijken voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden gepleegd op het grondgebied van Rwanda of door Rwandese ingezetenen. Het tribunaal is gevestigd in Arusha, Tanzania. In art. 12 lid 2 van het Statuut van het Rwandatribunaal is echter bepaald dat de Appelkamer van het ICTY ook zal fungeren als Appelkamer van het ICTR. De Appelkamer van het ICTR is dus gevestigd in het ICTY in Den Haag.

Het ICTR heeft 93 personen aangeklaagd. 61 daarvan zijn daadwerkelijk veroordeeld. Momenteel zijn er nog 8 voortvluchtigen. Drie hiervan zullen worden berecht door het MICT: de overige vijf worden berecht onder Rwandese jurisdictie.

Op 31 december 2015 werd het tribunaal gesloten. Het MICT zorgt ook voor dit tribunaal dat de nalatenschap toegankelijk is voor nabestaanden en slachtoffers. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de archieven. Hiervoor is een programma opgezet om getuigen te beschermen, eventuele herzieningsprocedures uit te voeren en archieven te behouden.

Nederland is tevens lid van de Group of Friends van het ICTR en zet zich daarmee in voor de versterking van de rechtstaat in Rwanda.