International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)

De VN Veiligheidsraad heeft in 1993 het ICTY opgericht. Dit tribunaal vervolgde mensen die werden verdacht van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en schendingen van de Conventies van Genève. Het mandaat van het ICTY strekte zich uit over misdrijven begaan vanaf 1991 op het grondgebied van de voormalige Republiek van Joegoslavië. Het ICTY heeft in totaal 161 personen aangeklaagd. Belangrijke processen hebben bij het ICTY plaatsgevonden, waaronder het proces tegen de militaire leider Ratko Mladić en tegen de oud-president van de Servische Republiek Bosnië en Herzegovina Radovan Karadžić.

Eind december 2017 heeft het ICTY haar werkzaamheden afgerond en haar deuren gesloten. Belangrijk aandachtspunt bij de sluiting was het beheer van de nalatenschap van het ICTY. Hierin is nauw samengewerkt met nationale rechtbanken in Joegoslavië. Nederland zet zich daarbij in de regio in voor rechtsstaatontwikkeling. Daarvoor is een programma opgezet om getuigen te beschermen en archieven te bewaren. Als rechtsopvolger van het ICTY is het MICT opgericht, die de belangrijkste taken van het ICTY, zoals zaken in hoger beroep en getuigenbescherming, heeft overgenomen.