Kosovo Specialist Chambers (KSC)

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

Kosovo Specialist Chambers (KSC)

Op 15 januari 2016 heeft de ministerraad ingestemd met het verzoek van de Europese Unie aan Nederland om gastland te zijn voor een rechtbank voor de berechting van een aantal ernstige misdrijven begaan in Kosovo in de jaren 1999-2000. De Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution, zoals de rechtbank officieel heet, zal naar verwachting binnenkort de eerste zaak openen. De instantie zal worden gehuisvest in het vroegere gebouw van Europol nadat er een rechtszaal is aangebouwd.

De rechtbank zal ernstige misdrijven berechten die tijdens de Kosovo-oorlog zouden zijn begaan door leden van het Kosovo Liberation Army tegen etnische minderheden en politieke tegenstanders. Dat ligt gevoelig in de Kosovaarse samenleving. Mogelijke verdachten kunnen door delen van de Kosovaarse bevolking als vrijheidsstrijders worden gezien en getuigen kunnen zich in Kosovo bedreigd voelen. Daarom is onderzocht of de berechting buiten Kosovo kan plaatsvinden. De regeringen van Nederland en Kosovo hebben alle afspraken over de rechtbank vastgelegd in een zetelovereenkomst. Deze overeenkomst is op 1 januari 2017 in werking getreden.