Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT)

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT)

Het Restmechanisme voor Straftribunalen of het Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT) is opgericht om het werk van twee tribunalen van de Verenigde Naties (VN), namelijk het Joegoslaviƫ-tribunaal (ICTY) en het Tribunaal voor Rwanda (ICTR), af te ronden. Het werd middels resolutie 1966 van de VN-Veiligheidsraad voor een eerste periode van vier jaar opgericht.

Het MICT is in de zomer van 2013 geopend in Den Haag in aanwezigheid van de Minister van Justitie en Veiligheid. In Nederland is op 1 april 2016 de uitvoeringswetgeving voor het zetelverdrag met het MICT in werking getreden. Het zetelverdrag zelf is per 1 september 2016 in werking getreden.

De belangrijkste taak van het MICT is om na sluiting van de twee tribunalen de voortvluchtige verdachten te berechten. Dit is enkel van toepassing op verdachten voor het ICTR, aangezien alle verdachten voor het ICTY zijn opgepakt voor het einde van het mandaat. Hiernaast is een belangrijke taak voor het MICT de bescherming van bedreigde getuigen en de afhandeling van verzoeken om herziening. Daarnaast draagt het MICT zorg voor de afhandeling van zaken in hoger beroep