Speciaal Hof voor Sierra Leone (SCSL)

Deze hoofdrubriek bevat 8 rubrieken:

Speciaal Hof voor Sierra Leone (SCSL)

Het Speciaal Hof voor Sierra Leone (SCSL) is in 2002 ontstaan uit een verdrag tussen de Verenigde Naties (VN) en Sierra Leone. De taak van dit tribunaal was de tijdens de burgeroorlog in Sierra Leone gepleegde misdrijven te berechten. Het tribunaal was gevestigd in Freetown (Sierra Leone) en had een nevenvestiging in Den Haag. In deze nevenvestiging vond de berechting plaats van de voormalig Liberiaanse president Charles Taylor. Vanwege veiligheidsaspecten was het niet mogelijk om deze zaak in Liberia te laten plaatsvinden.

Er zijn dertien personen aangeklaagd door het SCSL, waarvan er negen daadwerkelijk zijn veroordeeld. Drie verdachten zijn voor of gedurende het proces overleden en de enige voortvluchtige verdachte is naar alle waarschijnlijkheid eveneens overleden. Het SCSL heeft in 2013 haar deuren gesloten. Voorafgaand hieraan, op 1 februari 2012, is het Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone (RSCSL) opgezet middels een overeenkomst tussen de VN en de regering van Sierra Leone. Deze overeenkomst bepaalt dat het Restmechanisme zijn hoofdzetel heeft in Sierra Leone, maar dat het bepaalde taken uitoefent via een interim-zetel in Den Haag, met een bijkantoor in Sierra Leone voor getuigen- en slachtofferbescherming en ondersteuning.