Organisatie van internationale rechtshulp

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Organisatie van internationale rechtshulp

In Nederland voert het ministerie van Justitie en Veiligheid de taken voor internationale rechtshulp uit. De Afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is in Nederland de Centrale Autoriteit van internationale rechtshulp. AIRS is samen met de Internationale Rechtshulp Centra (IRC's) verantwoordelijk voor de uitvoering van internationale rechtshulp in strafzaken.

Centrale Autoriteit

Samenwerking bij rechtshulp raakt de betrekkingen tussen staten. Daarom is er één ministerie aangewezen dat internationale rechtshulp coördineert. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid fungeert als Centrale Autoriteit. Dat betekent niet dat instanties in alle gevallen verplicht zijn om een verzoek via het ministerie in te dienen.

In veel gevallen worden verzoeken om rechtshulp juist rechtstreeks via het Openbaar Ministerie of rechtbanken door tussenkomst van een Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC) afgehandeld. Maar bij complexe zaken of bij een verzoek uit een land waarmee Nederland niet regelmatig samenwerkt, loopt het rechtshulpverzoek via de Centrale Autoriteit. AIRS vervult op die manier de rol van kennis- en expertisecentrum.

Afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken

De Afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken ( AIRS) is het kenniscentrum en het centrale aanspreekpunt voor de juridische instanties die een verzoek tot rechtshulp kunnen indienen. Als het nodig is, adviseert AIRS een verzoekende instantie over de procedure die in een concrete zaak moet worden gevolgd.

Internationale Rechtshulp Centra

In Nederland zijn 10 Internationale Rechtshulp Centra ( IRC's) verspreid door het land. Zij vormen het nationale netwerk internationale rechtshulp. Er werken medewerkers van politie en justitie. Er is één landelijk rechtshulpcentrum (LIRC).

Interregionale rechtshulp

Rechtshulp binnen de vier landen van het Koninkrijk der Nederlanden is apart geregeld en wordt interregionale rechtshulp genoemd.