Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Afdeling Internationale aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken (AIRS)

De afdeling beheert de dossiers van internationale rechtshulp in strafzaken, zoals uitleveringen en overdracht van strafvervolging, maar ook dossiers van internationale misdrijven en zaken die worden behandeld door een internationaal strafhof of straftribunaal.

Wat doet AIRS?

AIRS voert wettelijke regelingen en afspraken in internationale verdragen uit die gaan over internationale strafrechtelijke samenwerking. AIRS behandelt bijvoorbeeld uitleveringsverzoeken en verzoeken om hulp bij opsporingsonderzoek.

Bij rechtshulpverzoeken die AIRS behandelt gaat het om vragen als: is de juiste procedure gevolgd? Wat zijn politieke of juridische gevolgen van het verzoek? Wat zijn de gevolgen van het verzoek voor de verdachte of bijvoorbeeld de veiligheid van een getuige?

Ook adviseert AIRS bijvoorbeeld een rechtbank in Nederland over welke procedure de rechtbank moet volgen om bijvoorbeeld een getuigenverhoor in een Zuid-Amerikaans of Aziatisch land te regelen voor een strafzaak die in Nederland loopt.

AIRS zorgt ook voor samenwerking met internationale strafrechtelijke hoven en tribunalen die in Den Haag zijn gevestigd. Het gaat dan bijvoorbeeld om allerlei juridische zaken die geregeld moeten worden voor iemand die terechtstaat voor het Internationaal Strafhof.

Welke verzoeken behandelt AIRS?

Bij verzoeken om internationale rechtshulp gaat het om:

  • aanspreekpunt particulieren

  • internationale kinderontvoeringen

  • internationale juridische bijstand voor particulieren

AIRS is geen aanspreekpunt voor particulieren die vragen hebben over lopende procedures in concrete zaken. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met het Internationaal Rechtshulpcentrum (IRC) of arrondissementsparket dat de zaak in behandeling heeft.

Internationale Kinderaangelegenheden valt onder de taken van de afdeling Juridische en Internationale Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De afdeling is belast met de uitvoering van het Haags Adoptieverdrag, het Haags Kinderontvoeringsverdrag en het Haags Kinderbeschermingsverdrag.

Wilt u als particulier internationale juridische bijstand? Neem voor informatie om (internationale) juridische bijstand contact op met een gespecialiseerd advocatenkantoor of met de Raad voor Rechtsbijstand