Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC)

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC)

Nederland krijgt veel verzoeken van het buitenland om assistentie te verlenen bij strafrechtelijke aangelegenheden. Omdat rechtshulp een bijzondere expertise is, hebben het Openbaar Ministerie en de Politie de Internationaal Rechtshulp Centra (IRC’s) ingesteld.

Een IRC is een regionaal samenwerkingsverband tussen het Openbaar Ministerie en de politie. Samen vormen zij het nationaal netwerk voor internationale rechtshulp.

Een IRC is voor politie en justitie het aanspreekpunt op het gebied van internationale rechtshulp. Alle inkomende en uitgaande verzoeken om internationale rechtshulp worden via het netwerk van IRC’s uitgevoerd.

Elk arrondissementsparket heeft een Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC). Gaat het om samenwerking met een land buiten de EU, dan wordt AIRS ook betrokken bij de zaak.

Wat doet een IRC?

Via de IRC’s vormen Officier van Justitie, parketsecretarissen en politie gezamenlijk de inkomende rechtshulp uit of begeleiden de uitvoering. Ook adviseren zij directe collega’s bij zowel de inkomende en de uitgaande rechtshulp.

Bij alle in- en uitgaande rechtshulpverzoeken hebben de IRC’s als taak:

  • registratie

  • coördinatie

  • kwaliteitszorg

  • voortgangscontrole

Alle rechtshulpverzoeken worden geregistreerd in het Landelijke uniform registratiesysteem inzake internationale rechtshulp in strafzaken (LURIS).