Interregionale rechtshulp

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Interregionale rechtshulp

Bij interregionale rechtshulp gaat het om rechtshulp binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit de vier landen: Nederland, Aruba, Sint Maarten en Curaçao. Nederland heeft een Europees en een Caribisch deel (de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Het strafrechtsverkeer (rechtshulp) tussen deze vier landen wordt niet door internationale verdragen geregeld, omdat ze in één Koninkrijk vallen. De rechtshulp tussen deze landen valt binnen de regio van het Koninkrijk en wordt daarom interregionale rechtshulp genoemd.

Alle landen (en ook CN/BES) hebben hun eigen rechtsorde op basis waarvan uitvoering kan en wordt gegeven aan een interregionaal rechtshulpverzoek van een ander land. De basis voor de interregionale rechtshulp tussen de vier landen staat in het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden.