Procedures

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Procedures

Rechtshulp wordt geboden bij verschillende juridische procedures

Bij internationale rechtshulp in strafzaken gaat het om:

Regels en afspraken uit de internationale rechtshulpverdragen tussen verschillende landen, zijn voor een deel nader uitgewerkt in Nederlandse wetgeving. Deze wetten zijn de basis voor het uitvoeren van rechtshulp.

Het gaat onder meer om:

  • de Uitleveringswet,

  • de Overleveringswet,

  • de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS)

  • het Wetboek van Strafvordering (titel X)