Overdracht van strafvervolging

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Overdracht van strafvervolging

Overdacht van strafvervolging houdt in: het toezenden van een strafdossier door de justitiële autoriteiten van de ene Staat naar een andere Staat met het verzoek om (verdere) strafvervolging tegen een verdachte over te nemen.

Een overdracht van de strafvervolging vindt meestal plaats, indien de verdachte vanuit het land waar het delict is gepleegd, is teruggekeerd naar het land van herkomst en zijn uitlevering niet door eerstgenoemde land wordt gevraagd.

Het instrument voorziet niet in de mogelijkheid om met het strafdossier tevens de verdachte aan de andere Staat over te dragen.

Overdracht van strafvervolging is mogelijk op basis van een verdrag, maar kan ook buiten verdrag om plaatsvinden. In beide gevallen geldt als algemene voorwaarde voor de toepassing van het instrument dat zulks in het belang is van de een goede rechtsbedeling.

Uitgangspunt: overdracht van de strafvervolging kan plaatsvinden ten aanzien van ieder strafbaar feit waarvan de (vermoedelijke) dader een niet in Nederland gedomiliceerde vreemdeling is. Indien de berechting in een andere Staat een goed alternatief is voor een strafvervolging in Nederland dan heeft de een overdracht van strafvervolging in principe de voorkeur.