WOTS Ontneming

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

WOTS Ontneming

Is iemand veroordeeld voor witwaspraktijken, dan moet het geld dat daarmee is verdiend op de een of andere manier terug naar het land waar het vandaan kwam. Dat geld moet de veroordeelde worden ontnomen.

Die ontnemingsprocedure is geregeld in de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Deze wet regelt ook tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen. Daarvoor is de Afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk.

Hoe werkt ontneming?

Het Openbaar Ministerie doet (strafrechtelijk) financieel onderzoek. Uit dat onderzoek wordt het aannemelijk dat een bepaald persoon bijvoorbeeld een miljoen euro heeft witgewassen. Het Openbaar Ministerie start dan via een ontnemingsvordering een rechtszaak bij de rechtbank.

Is schikking mogelijk?

Ja. Tot aan het moment dat de rechter uitspraak doet, kunnen de officier van justitie en de veroordeelde een schikking treffen.

Wat is een ontnemingsmaatregel?

De rechter kan iemand die is veroordeeld voor een strafbaar feit een ontnemingsmaatregel opleggen. Daarover doet de rechter apart uitspraak. Degene die de ontnemingsmaatregel opgelegd krijgt, is verplicht de staat een geldbedrag te betalen. Dat geldbedrag is gerelateerd aan het wederrechtelijk verkregen voordeel. Plat gezegd: hoeveel hij heeft verdiend met de criminele activiteiten.

Hoe wordt een ontnemingsmaatregel overgedragen aan het buitenland?

Bij het uitvoeren van een ontnemingsmaatregel moeten landen samenwerken. Dat gebeurt via internationale rechtshulpverzoeken. De overdracht van de ontnemingsmaatregel heeft te maken met erkenning van buitenlandse vonnissen en gaat bijna altijd via een afspraken uit een verdrag.

De overdracht van de uitvoering van de ontnemingsmaatregel is geregeld in de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging van Strafvonnissen (WOTS).

Wat is asset-sharing?

De opbrengsten van de ontneming die in het buitenland heeft plaatsgevonden (het waardebeslag), is meestal voor die buitenlandse staat. Bij asset-sharing maken landen afspraken om de opbrengsten te verdelen. Asset-sharing stimuleert de wederzijdse rechtshulp.