Kleine Rechtshulp

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Kleine Rechtshulp

Bij de kleine rechtshulp vraagt een ander land aan Nederland om hier handelingen te verrichten voor een strafproces in dat andere land. Dit wordt kleine rechtshulp genoemd, omdat het niet de bedoeling is dat Nederland een essentieel deel van het strafproces van dat andere land overneemt. Een ander woord voor kleine rechtshulp is: rogatoire opdracht of rogatoire commissie.

Bij een verzoek om kleine rechtshulp gaat het bijvoorbeeld om:

  • inlichtingen verstrekken
  • onderzoekshandelingen verrichten of daar medewerking aan verlenen, zoals bijvoorbeeld: personen horen, doorzoeking, inbeslagneming of een strafrechtelijk financieel onderzoek
  • documenten, dossiers en stukken van overtuiging toesturen;
  • het uitreiken of betekenen van gerechtelijke stukken;
  • grensoverschrijdende achtervolging en observatie;
  • een gemeenschappelijk onderzoeksteam instellen;